Sărbătorim astăzi Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, Mîntuitorul nostru

Sărbătorim astăzi Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, Mîntuitorul nostru

Sărbătorim astăzi Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, Mîntuitorul nostru, apărătorul celor săraci și necăjiți, Regele regilor, nădejdea și speranța fiecărui creștin.

„Şi în ținutul acela erau păstori,
stând pe câmp şi făcând de strajă
noaptea împrejurul turmei lor.
Şi, iată, îngerul Domnului a stătut
lângă ei şi slava Domnului a strălucit
împrejurul lor, şi ei s-au înfricoșat cu
frică mare. Dar îngerul le-a zis:
„Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc
vouă bucurie mare, care va fi pentru
tot poporul; Că vi S-a născut azi Mântuitor,
Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David”.
(Luca II, 8-11)